การงานอาชีพฯ

Advertisements

9 Responses

 1. สวัสดีค่ะ หนูชื่อ ด.ญ.สมิตา ครุธเดช ม.2 เลขที่ 37
  สัตวืเลี้ยงที่หนูสนใจคือไก่
  แนวทางการเลี้ยงสัตว์ การจัดที่อยู่อาศัย
  วธีการเตรียมอุปกรณ์ อาหารไก่
  ประโยชน์ เลี้ยงไว้เพื่อเอาไข่มา กินหรือจำหน่าย

 2. ด.ช. ธนาธิป ภู่สกุล ชั้น ม2 เลขที่17
  เลื้ยงวัว
  จะได้นำเนื้อมากินได้
  กันครอกให้วัวอยู่
  จะได้เอาเนื้ยมากินได้

 3. สวัสดีครับ อาจารย์
  ผมได้เรียนรู้เรื่องการงานอาชีพมาตั้งแต่เด้กแล้ววันนีได้เข้าใจมากยิ่งกว่าเดิมว่าการงานอาชีพนั้นคือการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เห็นแนวทางการประกอบอาชีพ รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง

 4. สวัสดีคับ ผมชื่อ ด.ช.พีรพล พูลพร้าว ม.2 เลขที่ 1
  สัตวืเลี้ยงที่ผมสนใจคือไก่
  แนวทางการเลี้ยงสัตว์ การจัดที่อยู่อาศัย
  วธีการเตรียมอุปกรณ์ อาหารไก่
  ประโยชน์ เลี้ยงไว้เพื่อเอาไข่มา กินหรือจำหน่าย

 5. สวัสดีคับ ผมชื่อ ด.ช.กิตติชัย เมทนีชวลิต ม.2 เลขที่ 4
  สัตวืเลี้ยงที่ผมสนใจคือไก่
  แนวทางการเลี้ยงสัตว์ การจัดที่อยู่อาศัย
  วธีการเตรียมอุปกรณ์ อาหารไก่
  ประโยชน์ เลี้ยงไว้เพื่อเอาไข่มา กินหรือจำหน่าย

 6. กิตติชัย เมทนีชวลิต ม.2 เลขที่ 4
  สรุปผมได้รู้เรื่องการออกแบบ และเทคโนโลยี
  2. กระบวนการเทคโนโลยี
  การนำกระบวนการของเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ สร้าง และพัฒนาของใช้ มีดังนี้
  กระบวนการเทคโนโลยี
  1. ค้นหาปัญหาหรือสาเหตุ
  2. คิดหาวิธีแก้ปัญหาและเลือกวิธีที่ดีที่สุด
  3. ออกแบบและปฏิบัติตามแนวทางที่คิดไว้
  4. นำไปใช้และปรับปรุงแก้ไข

 7. นนทชัย สวนสำราญ ม.2 เลขที่ 18
  สรุปผมได้รู้เรื่องการออกแบบ และเทคโนโลยี
  2. กระบวนการเทคโนโลยี
  การนำกระบวนการของเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ สร้าง และพัฒนาของใช้ มีดังนี้
  กระบวนการเทคโนโลยี
  1. ค้นหาปัญหาหรือสาเหตุ
  2. คิดหาวิธีแก้ปัญหาและเลือกวิธีที่ดีที่สุด หรือ เร็วที่สุด
  3. ออกแบบและปฏิบัติตามแนวทางที่คิดไว้
  4. นำไปใช้และปรับปรุงแก้ไข

 8. ด.ช. ธนาธิป ภู่สกุล ม.2 เลขที่ 17
  สรุปผมได้รู้เรื่องการออกแบบ และเทคโนโลยี
  2. กระบวนการเทคโนโลยี
  การนำกระบวนการของเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ สร้าง และพัฒนาของใช้ ได้แก่
  กระบวนการเทคโนโลยี
  1. ค้นหาปัญหาหรือสาเหตุ
  2. คิดหาวิธีแก้ปัญหาและเลือกวิธีที่ดีที่สุด หรือ เร็วที่สุด
  3. ออกแบบและปฏิบัติตามแนวทางที่คิดไว้
  4. นำไปใช้และปรับปรุงแก้ไข

 9. ควรดูแลรักษาดังนี้คือ

  1..แขวนเสื้อผ้าในไม้แขวนเสื้อให้ถูกวิธี ซักรีด รักษาให้สะอาดอยู่เสมอ
  2.ควรจะแขวนเสื้อชุด หรือเสื้อโค้ทในทันทีที่ถอดออกจากตัว
  3.ไม่ควรวางพาดไว้บนเก้าอี้เป็นเวลาหลายชั่วโมง
  4.ติดกระดุมหรือรูดซิปขึ้นเพื่อให้ได้รูปทรง
  5.ใช้แปรงขนสัตว์ปัดฝุ่นอย่างระมัดระวังหลังจากสวมใส่แล้ว
  6.เวลาถอดเสื้อผ้าควรทำอย่างระมัดระวัง อย่ากระชากหรือดึงอย่างรุนแรง
  7.ควรเย็บกระดุมให้แน่น อย่าปล่อยทิ้งไว้จนหลุดหายไป
  8.ซ่อมรอยตะเข็บที่ปริก่อนที่มันจะขยายกว้างขึ้น
  9.ควรนำเสื้อผ้าออกจากตู้มาผึ่งแดดบ้าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: